Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje: Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego
Opublikowano: 12-11-2012 o godz. 13:03:42
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Prog.Decydujmy Razem: Ostatnie spotkanie konsultacyjne programu RIiAS
 
Opublikowano: 12-11-2012 o godz. 12:35:37
(czytaj więcej | Prog.Decydujmy Razem | Wynik: 0)
Informacje: "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo"

Wójt Gminy Ostaszewo zaprasza do konsultacji społecznych na temat ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo”.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostaszewo zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie ww. programu.

„Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo” określa m.in. sposoby i procedury usuwania tego niebezpiecznego materiału z różnego rodzaju budowli i urządzeń, zasady utylizacji, harmonogram działania oraz źródła finansowania.

Przedmiotowy dokument przewidziany do konsultacji społecznych dostępny jest w wersji elektronicznej w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/ostaszewo/gmina_ostaszewo/zamierzeniaprogramy/progazbest) w zakładce - "Zamierzenia i programy"; jest także do wglądu w wersji drukowanej w Urzędzie Gminy w Ostaszewie pokój nr 6. 

Opinie i wnioski dotyczące ww. Programu należy złożyć do 04 grudnia 2012 r. w formie papierowej na adres: Urzędu Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, fax: (55) 247 13 28 lub 247 13 18, lub w formie elektronicznej na adres: gospodarka@ostaszewo.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo” zostanie przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Gminy Ostaszewo.
Opublikowano: 12-11-2012 o godz. 12:11:15
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ostaszewo: Remont trzech pom
SB.271.2.2012 Ostaszewo, dn.08.11.2012
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Remont trzech pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Ostaszewie”, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; „ustawa Pzp”) niniejszym zawiadamiam, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SEB- INWEST
Sebastian Paluchowski
ul. Kościuszki 25
83-130 Pelplin

Opublikowano: 08-11-2012 o godz. 13:11:52
(czytaj więcej | 3332 bajtów więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Rewitalizacja parku w Gniazdowie: Zawiadomieie o wyborze najkorzystniejszej ofer
SB.271.3.2012 Ostaszewo, dn.07.11.2012

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja parku w Gniazdowie”, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; „ustawa Pzp”) niniejszym zawiadamiam, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„ARTEL”
Arkadiusz Abramczyk
ul. Nadwiślańska 29
83-110 Knybawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaproponował najniższą cenę, wynoszącą 54 900,00 zł, a cena była jedynym kryterium oceny ofert. Oferta uzyskała 100 pkt na 100 możliwych, obliczonych wg wzoru zawartego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ponadto, Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta bezpośrednio po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.Z poważaniem

Wójt Gminy

Robert CiżmowskiWięcej informacji na temat przetargu dostępne jest na stornie BIP Urzędu Gminy pod adresem:http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/ostaszewo/gmina_ostaszewo/
Opublikowano: 07-11-2012 o godz. 08:07:51
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Kominikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Zwracamy się do Państwa - jako osób bezpośrednio odczuwających potrzebę dostępu do tych usług - z prośbą o zgłaszanie informacji na temat zamieszkiwanych przez Państwa obszarów, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także brak jest w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonych ankiet na stronie www.uke.gov.pl.
Opublikowano: 07-11-2012 o godz. 07:27:39
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Najbliższy dyżur Przewodniczącego Rady Gminy


Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy W. Wycichowski będzie pełnił swój najbliższy dyżur dopiero w poniedziałek 5 listopada 2012 r. w godzinach od 16.00 do 17.00.
Opublikowano: 29-10-2012 o godz. 11:58:21
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Ostrzeżenia meteo: OSTRZEŻENIE Nr 86


Zjawisko/Stopień zagrożenia:
Silny wiatr/2

Obszar: województwo pomorskie i powiat elbląski
Godzina i data wydania: godz. 11:56 dnia 25.10.2012
Ważność: od godz. 15:00 dnia 25.10.2012 do godz. 07:00 dnia 26.10.2012
Opublikowano: 25-10-2012 o godz. 14:01:45
(czytaj więcej | 977 bajtów więcej | Ostrzeżenia meteo | Wynik: 0)
Informacje: Zamówienia publiczne
Opublikowano: 22-10-2012 o godz. 13:56:38
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: XXII Sesja Rady Gminy Ostaszewo


Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 25 pażdziernika 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Proponowany porządek obrad
Opublikowano: 19-10-2012 o godz. 15:17:30
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Wydarzenia: Akcja charytatywna na rzecz zwierząt GDKiS.
Opublikowano: 12-10-2012 o godz. 14:50:58
(czytaj więcej | Wydarzenia | Wynik: 0)
Ostrzeżenia meteo: ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 84 wydanego dnia 09.10.2012 o godz. 05:45


Zjawisko/Stopień zagrożenia:
Silny wiatr/2

Obszar: województwo pomorskie i powiat elbląski
Godzina i data wydania: godz. 06:02 dnia 09.10.2012
Ważność: od godz. 08:00 dnia 09.10.2012 do godz. 03:00 dnia 10.10.2012
Opublikowano: 09-10-2012 o godz. 12:36:23
(czytaj więcej | 891 bajtów więcej | Ostrzeżenia meteo | Wynik: 0)
Ostrzeżenia meteo: OSTRZEŻENIE Nr 83


Zjawisko/Stopień zagrożenia:
Silny wiatr/2

Obszar: województwo pomorskie i powiat elbląski
Godzina i data wydania: godz. 12:32 dnia 05.10.2012
Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2012 do godz. 07:00 dnia 06.10.2012
Opublikowano: 05-10-2012 o godz. 20:21:28
(czytaj więcej | 825 bajtów więcej | Ostrzeżenia meteo | Wynik: 0)
Informacje: Ogłoszenie
Opublikowano: 03-10-2012 o godz. 15:29:49
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Zbiórka dla dzieci


W dniach 26-27 września oraz 3-4 października odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych (cukier, mąka, makaron, kasza, ryż, itp.); ziemniaków, owoców i warzyw oraz środków czystości (szampony, mydła, proszek do prania, itp.). Jest to pomoc dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w Domu Opieki Społecznej w Elblągu przy ul. Kasprzaka 10, prowadzonego przez siostry jadwiżanki.
Wszystkie potrzebne artykuły można przywozić do Pani Janiny Niezbeckiej, Jeziernik 52,

tel. 55 246 41 31, tylko w dniach:
I termin - 26-27 września (środa, czwartek)
II termin - 3-4 października (środa, czwartek)

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują za okazane wsparcie!
Opublikowano: 26-09-2012 o godz. 10:46:48
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Dojazd na Dożynki.


Przypominamy, że już w najbliższą sobotę 29 września odbędą się Dożynki Gminne w Nowej Kościelnicy.Wszystkim chętnym do wzięcia udziału w dożynkach prezentujemy mapkę dojazdu, na której znajduje się lokalizacja imprezy oraz przewidziane miejsca parkingowe.

 Informujemy również, iż w dniu Dożynek odbędzie się przejazd dużej grupy rowerzystów drogami naszej Gminy, dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę na drodze oraz wzmożoną czujność.

 
Opublikowano: 25-09-2012 o godz. 12:23:40
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Wydarzenia: ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DOŻYNKACH GMINNYCH
 
Opublikowano: 21-09-2012 o godz. 13:11:41
(czytaj więcej | Wydarzenia | Wynik: 0)
XXI Sesja Rady Gminy


Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 26 września 2012 r. (środa) o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Proponowany porządek obrad
Opublikowano: 20-09-2012 o godz. 08:40:36
(czytaj więcej | Wynik: 0)
Informacje: Ogłoszenie


Wójt Gminy Ostaszewo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostaszewie, wywieszono: - ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej zlewni mleka w Nowej Cerkwi dz. Nr 234/2. Więcej informacji w pod nr. telefonu 55 247 13 28.
Opublikowano: 20-09-2012 o godz. 08:30:02
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Informacje: Zielona Linia -nowa usługa urzędów pracy.
 
Opublikowano: 19-09-2012 o godz. 08:08:03
(czytaj więcej | Informacje | Wynik: 0)
Stare artykuły

19-09-2012
· Zielona Linia -nowa usługa urzędów pracy.
17-09-2012
· Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie napojów alkoholowych
· Śmiertelne zatrucia alkoholem w Republice Czeskiej
11-09-2012
· Program rozwoju integracji i aktywizacji społecznej w gminie Ostaszewo
10-09-2012
· Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Gdyni.
03-09-2012
· Komunikat Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców
· KOMUNIKAT
· Decydujmy razem - spotkanie robocze Zespołu Partycypacyjnego
30-08-2012
· ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE
24-08-2012
· Konkurs na dofinansowanie zadań publicznych w 2012 r.
· Zaproszenie na wycieczkę rowerową
22-08-2012
· OSTRZEŻENIE Nr 78
21-08-2012
· Decydujmy razem - spotkanie robocze Zespołu Partycypacyjnego
· Zakończenie wakacji z Gminnym Domem Kultury i Sportu.
20-08-2012
· Zaproszenie na warsztaty fotograficzno-historyczne
· OSTRZEŻENIE Nr 77
16-08-2012
· Konkurs na najlepsze prace naukowe
· Plebiscyt "Policjant Pomorza 2012"
· XX sesja Rady Gminy Ostaszewo
10-08-2012
· Czystość i porządek - nasz wspólny cel
09-08-2012
· Pieski szukają nowego domu
08-08-2012
· Turniej Piłki Nożnej Sołectw "Puchar lata"
06-08-2012
· OSTRZEŻENIE Nr 75
03-08-2012
· ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 72
· OSTRZEŻENIE Nr 72
02-08-2012
· OSTRZEŻENIE Nr 71
· Przetarg - sprzedaż nieruchomości
01-08-2012
· Przetarg -dzierżawa nieruchomości
31-07-2012
· Fundusz sołecki na rok 2013
29-07-2012
· Ostrzeżenie: Burze z gradem

Starsze artykuły

 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko