Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Wydarzenia


VII EDYCJA KONKURSU "PIĘKNA WIEŚ 2012"
 Uprzejmie informujemy mieszkańców naszej gminy o rozpoczęciu się kolejnej edycji konkursu „Piękna Wieś 2012" w województwie pomorskim. Tradycyjnie konkurs ten organizowany jest w dwóch kategoriach: „Wieś" oraz „Zagroda", a jego ideą jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi, a także aktywizacja i integracja społeczności lokalnej służąca poprawie jakości życia na wsi.

Jeśli uważasz, że to właśnie Twoja zagroda jest najpiękniejsza na Pomorzu masz czas do 16 kwietnia 2012 r. na złożenie w Urzędzie Gminy Ostaszewo wypełnionego zgłoszenia do konkursu. Dalej wszystko zależy od liczby zgłoszeń i werdyktów komisji konkursowych w kolejnych etapach.

Wybory gminnych laureatek, które będą nas reprezentować na szczeblu powiatu kończą się 17 czerwca br. Starostowie zaś mają czas do 13 lipca, by wybrać kandydatki, które będą reprezentować powiaty w finale wojewódzkim.

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 30 września 2012 r.

Ważne: W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich pięciu edycji.

Organizatorzy konkursu Piękna Wieś 2012:
- Samorząd Województwa Pomorskiego,
- Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego,
- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Współorganizatorzy: urzędy gmin i starostwa powiatowe woj. pomorskiego.

Dokumenty: regulamin, karta zgłoszeniowa i kryteria oceny w konkursie „Piękna Wieś 2012" na stronach:
www.wrotapomorza.pl,
www.pomorskie.ksow.pl,
www.podr.pl
oraz w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

DOKUMENTY DO POBRANIA (doc)

DOKUMENTY DO POBRANIA (pdf)


 
Opublikowano: 2012-04-11 08:12:49
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko