Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje


Konkurs na dofinansowanie zadań publicznych w 2012 r.


Wójt Gminy Ostaszewo Działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) ogłasza z dniem 24 sierpnia 2012 r. otwarty konkurs na dofinansowanie zadań publicznych w 2012 r.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA
Opublikowano: 2012-08-24 15:38:19
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko