Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Prog.Decydujmy Razem


Decydujmy razem - spotkanie robocze Zespołu Partycypacyjnego


Realizując „Program rozwoju integracji i aktywizacji społecznej w gminie Ostaszewo" w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych", niniejszym zapraszam na robocze spotkanie Zespołu Partycypacyjnego, które odbędzie się dnia 3 września 2012 r. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo przy ul. Kościuszki 51 w Ostaszewie.
Wersja elektroniczna projektu Programu RIiAS dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostaszewo - www.ostaszewo.pl/.


Ostaszewo, dnia 28 sierpnia 2012 r.  

Opublikowano: 2012-09-03 12:34:14
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko