Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Prog.Decydujmy Razem


Program rozwoju integracji i aktywizacji społecznej w gminie Ostaszewo


Zachęcamy do zapozanania się z Programem rozwoju integracji i aktywizacji społecznej w gminie Ostaszewo na lata 2012–2015

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące niniejszego dokumentu prosimy przesyłać do końca września 2012 r. w dowolnej formie na adres Urzędu Gminy. 
Korespondencję elektroniczną proszę przesyłać na adres e-mail: sekretarz@ostaszewo.pl
Polecamy tę formę przekazu.
Opublikowano: 2012-09-11 15:31:27
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko