Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje


"Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo"

Wójt Gminy Ostaszewo zaprasza do konsultacji społecznych na temat ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo”.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostaszewo zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie ww. programu.

„Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo” określa m.in. sposoby i procedury usuwania tego niebezpiecznego materiału z różnego rodzaju budowli i urządzeń, zasady utylizacji, harmonogram działania oraz źródła finansowania.

Przedmiotowy dokument przewidziany do konsultacji społecznych dostępny jest w wersji elektronicznej w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/ostaszewo/gmina_ostaszewo/zamierzeniaprogramy/progazbest) w zakładce - "Zamierzenia i programy"; jest także do wglądu w wersji drukowanej w Urzędzie Gminy w Ostaszewie pokój nr 6. 

Opinie i wnioski dotyczące ww. Programu należy złożyć do 04 grudnia 2012 r. w formie papierowej na adres: Urzędu Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, fax: (55) 247 13 28 lub 247 13 18, lub w formie elektronicznej na adres: gospodarka@ostaszewo.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo” zostanie przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Gminy Ostaszewo.
Opublikowano: 2012-11-12 13:11:15
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko