Strona główna

      Kontakt
      Szukaj  
 

 
 
 
 
 

Informacje


Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego
Opublikowano: 2012-11-12 14:03:42
czytaj więcej
"Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo"

Wójt Gminy Ostaszewo zaprasza do konsultacji społecznych na temat ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo”.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostaszewo zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie ww. programu.

„Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo” określa m.in. sposoby i procedury usuwania tego niebezpiecznego materiału z różnego rodzaju budowli i urządzeń, zasady utylizacji, harmonogram działania oraz źródła finansowania.

Przedmiotowy dokument przewidziany do konsultacji społecznych dostępny jest w wersji elektronicznej w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/ostaszewo/gmina_ostaszewo/zamierzeniaprogramy/progazbest) w zakładce - "Zamierzenia i programy"; jest także do wglądu w wersji drukowanej w Urzędzie Gminy w Ostaszewie pokój nr 6. 

Opinie i wnioski dotyczące ww. Programu należy złożyć do 04 grudnia 2012 r. w formie papierowej na adres: Urzędu Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, fax: (55) 247 13 28 lub 247 13 18, lub w formie elektronicznej na adres: gospodarka@ostaszewo.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Ostaszewo” zostanie przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Gminy Ostaszewo.
Opublikowano: 2012-11-12 13:11:15
czytaj więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ostaszewo: Remont trzech pom
SB.271.2.2012 Ostaszewo, dn.08.11.2012
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Remont trzech pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Ostaszewie”, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; „ustawa Pzp”) niniejszym zawiadamiam, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

SEB- INWEST
Sebastian Paluchowski
ul. Kościuszki 25
83-130 Pelplin

Opublikowano: 2012-11-08 14:11:52
czytaj więcej
Rewitalizacja parku w Gniazdowie: Zawiadomieie o wyborze najkorzystniejszej ofer
SB.271.3.2012 Ostaszewo, dn.07.11.2012

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja parku w Gniazdowie”, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; „ustawa Pzp”) niniejszym zawiadamiam, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„ARTEL”
Arkadiusz Abramczyk
ul. Nadwiślańska 29
83-110 Knybawa

Uzasadnienie wyboru:
Oferta była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaproponował najniższą cenę, wynoszącą 54 900,00 zł, a cena była jedynym kryterium oceny ofert. Oferta uzyskała 100 pkt na 100 możliwych, obliczonych wg wzoru zawartego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ponadto, Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferowane roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta bezpośrednio po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.Z poważaniem

Wójt Gminy

Robert CiżmowskiWięcej informacji na temat przetargu dostępne jest na stornie BIP Urzędu Gminy pod adresem:http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/ostaszewo/gmina_ostaszewo/
Opublikowano: 2012-11-07 09:07:51
czytaj więcej
Kominikat Urzędu Komunikacji Elektronicznej


Zwracamy się do Państwa - jako osób bezpośrednio odczuwających potrzebę dostępu do tych usług - z prośbą o zgłaszanie informacji na temat zamieszkiwanych przez Państwa obszarów, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także brak jest w miejscach publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonych ankiet na stronie www.uke.gov.pl.
Opublikowano: 2012-11-07 08:27:39
czytaj więcej
Najbliższy dyżur Przewodniczącego Rady Gminy


Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy W. Wycichowski będzie pełnił swój najbliższy dyżur dopiero w poniedziałek 5 listopada 2012 r. w godzinach od 16.00 do 17.00.
Opublikowano: 2012-10-29 12:58:21
czytaj więcej
Zamówienia publiczne
Opublikowano: 2012-10-22 13:56:38
czytaj więcej
XXII Sesja Rady Gminy Ostaszewo


Informujemy mieszkańców Gminy Ostaszewo, że w dniu 25 pażdziernika 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Ostaszewo odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Ostaszewo.

Proponowany porządek obrad
Opublikowano: 2012-10-19 15:17:30
czytaj więcej
Ogłoszenie
Opublikowano: 2012-10-03 15:29:49
czytaj więcej
Zbiórka dla dzieci


W dniach 26-27 września oraz 3-4 października odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych (cukier, mąka, makaron, kasza, ryż, itp.); ziemniaków, owoców i warzyw oraz środków czystości (szampony, mydła, proszek do prania, itp.). Jest to pomoc dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w Domu Opieki Społecznej w Elblągu przy ul. Kasprzaka 10, prowadzonego przez siostry jadwiżanki.
Wszystkie potrzebne artykuły można przywozić do Pani Janiny Niezbeckiej, Jeziernik 52,

tel. 55 246 41 31, tylko w dniach:
I termin - 26-27 września (środa, czwartek)
II termin - 3-4 października (środa, czwartek)

Organizatorzy akcji serdecznie dziękują za okazane wsparcie!
Opublikowano: 2012-09-26 10:46:48
czytaj więcej
Dojazd na Dożynki.


Przypominamy, że już w najbliższą sobotę 29 września odbędą się Dożynki Gminne w Nowej Kościelnicy.Wszystkim chętnym do wzięcia udziału w dożynkach prezentujemy mapkę dojazdu, na której znajduje się lokalizacja imprezy oraz przewidziane miejsca parkingowe.

 Informujemy również, iż w dniu Dożynek odbędzie się przejazd dużej grupy rowerzystów drogami naszej Gminy, dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę na drodze oraz wzmożoną czujność.

 
Opublikowano: 2012-09-25 12:23:40
czytaj więcej
Ogłoszenie


Wójt Gminy Ostaszewo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostaszewie, wywieszono: - ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej zlewni mleka w Nowej Cerkwi dz. Nr 234/2. Więcej informacji w pod nr. telefonu 55 247 13 28.
Opublikowano: 2012-09-20 08:30:02
czytaj więcej
Zielona Linia -nowa usługa urzędów pracy.
 
Opublikowano: 2012-09-19 08:08:03
czytaj więcej
Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Gdyni.


Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpocznie się już w listopadzie, a pierwsze wyłączenia na terenie województwa pomorskiego rozpoczną się 28 listopada i będą dotyczyły programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy z nadajników w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku.
Opublikowano: 2012-09-10 10:48:03
czytaj więcej
KOMUNIKAT


Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach : 10.09.2012 r. do 16.09.2012 r. przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie województwa POMORSKIEGO Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt ze szczepionką przeciw wściekliźnie.

WIĘCEJ...
Opublikowano: 2012-09-03 12:53:48
czytaj więcej
ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE
Opublikowano: 2012-08-30 22:00:08
czytaj więcej
Konkurs na dofinansowanie zadań publicznych w 2012 r.


Wójt Gminy Ostaszewo Działając na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) ogłasza z dniem 24 sierpnia 2012 r. otwarty konkurs na dofinansowanie zadań publicznych w 2012 r.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA
Opublikowano: 2012-08-24 15:38:19
czytaj więcej
Zaproszenie na wycieczkę rowerową
 
Opublikowano: 2012-08-24 10:27:19
czytaj więcej
Zaproszenie na warsztaty fotograficzno-historyczne
 
Opublikowano: 2012-08-20 11:31:11
czytaj więcej
Konkurs na najlepsze prace naukowe


Stowarzyszenie Żuławy ogłosiło kolejny doroczny konkurs na najlepsze prace naukowe – licencjackie, inżynierskie lub doktorskie, obronione w latach 2010 i 2011 r., związane tematycznie z regionem Żuław delty Wisły.
Opublikowano: 2012-08-16 09:07:36
czytaj więcej
 
 

Projekt i wdrożenie szaty graficznej: Krzysztof Firko